info@q-sec.nl     0654688682

Nieuwe Borg-regelingen in augustus 2020

Op 3 augustus 2020 wordt een nieuwe versie van het BORG-keurmerk gepubliceerd. Het nieuwe keurmerk is opgesplitst in 2 regelingen: BORG-B (Bouwkundige inbraakbeveiliging) BORG-E (Leveren van alarminstallaties).

Het risico op inbraak in een gebouw of woning bepaalt welke beveiligingsmaatregelen nodig zijn. Goede beveiliging bestaat uit een combinatie van organisatorische-, bouwkundige- en elektronische beveiligingsmaatregelen. Met een BORG-keurmerk tonen beveiligingsbedrijven aan dat ze betrouwbaar zijn en vakmanschap leveren. Aldus het CVV. (centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid)

Voor de uitvoering van beide regelingen (bouwkundig en elektronisch) wordt gebruik gemaakt van de VRKI 2.0 (Verbeterde Risicoklasseindeling).

Voorheen was een BORG-certificaat op zowel inbraakvertragende als inbraakdetecterende onderdelen gebaseerd. Het probleem hiermee is dat de meeste beveiligingsbedrijven kiest voor of bouwkundig of elektronische beveiliging. (Zo ook doet Q-Sec alleen elektronische beveiliging.)

Dit was voor brancheorganisaties aanleiding om eigen regelingen op te zetten, zodat hun leden voor kwaliteitsborging niet afhankelijk hoeven te zijn van collegabedrijven uit de andere discipline. 

Door de opsplitsing van de inmiddels 25 jaar oude BORG-regeling conformeert het CCV zich nu aan de wens van het verreweg grootste deel van de bedrijven, waarvoor het instrument bedoeld is. Voor de gebruiker is het te hopen dat dit niet tot schijnveiligheid leidt. Vooral voor de wat hogere risico’s blijft een combinatie van bouwkundige en elektronische beveiliging namelijk onontbeerlijk.

Bron: Het ccv.nl, beveiligingsnieuws.nl.

Laat u niet misleiden: Q-Sec is zelf niet VEB of Borg erkend, maar kan wel voor een VEB of Borg certificaat zorg dragen. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat Q-Sec samenwerkt met gecertificeerde beveiligingsbedrijven.

Arnold Olij van Q-Sec beveiliging beschikt over het certificaat "Technicus Beveiligingsinstallaties". En beschikt over kennis omtrent de  Verbeterde Risicoklasse-Indeling van het CVV. Q-Sec gebruikt altijd NCP gecertificeerde apparatuur (nationaal centrum voor preventie). Hij installeert, levert en onderhoud gecertificeerde installaties.

Q-Sec levert altijd maatwerk en is niet (alleen maar) gericht op regelingen/certificeren. Ongeacht welke CVV regeling van kracht is kijken we altijd naar het totaalplaatje van B en E maatregelen.

Terug naar overzicht